Back to top

O Sołectwie

Sołectwo Błażejewo - Gmina Kórnik

Wieś sołecka położona w odległości 4 km na południe od Kórnika, nad Jeziorem Bnińskim, przy drodze z Bnina do Zaniemyśla. 
Pierwsze ślady osadnictwa datowane są na epokę brązu. Nazwa wsi pojawiła się w źródłach pisanych w połowie XIV wieku (1343 r. - Plozeevo, 1347 – Bloseov – wzmianki o Mikołaju z Błażejewa herbu Grzymała, sędzim ziemskim poznańskim, 1368 – Blozeyewo, a w 1880 już Błażejewo) (Kozierowski 1921).

We wsi istniał do początków XIX w. drewniany kościół pw. św. Urszuli i Towarzyszek. Pełnił funkcję parafialnego do 20 czerwca 1513 roku, kiedy to, za zgodą ówczesnego właściciela  Jana z Bnina, biskup poznański Jan Lubrański włączył parafię do mieszczącej się w pobliżu prepozytury w Bninie. Kościół przetrwał do 1816 roku. Wówczas został rozebrany, ze względu na zły stan (Hłyń, Potocka 2007). Rozwój wsi nastąpił gdy właścicielką dóbr kórnickich została Teofila z Działyńskich Szołdrska Potulicka. W połowie XVIII w. powstała we wsi karczma.

Pod koniec XIX wieku we wsi stało 31 domów, zamieszkanych przez 228 osób (116 mężczyzn i 112 kobiet). Wszyscy byli katolikami.

Zabudowa wsi jest nieregularna i skupia się wzdłuż drogi przechodzącej przez wieś. Kiedyś była to droga główna łącząca Bnin z Zaniemyślem, obecnie ma charakter lokalny. Kilka zagród rozmieszczonych  jest u nasady półwyspu Jeziora Bnińskiego i w osadzie Hojki położonej na zachód od wsi.  

Sołectwo zajmuje powierzchnię 350 ha, z czego około 80% to użytki rolne i lasy. Wieś zamieszkuje 748 osób. W ciągu ostatnich 10 lat zanotowano niemal dwukrotny wzrost liczby ludności ze względu na powstające tutaj osiedle domów jednorodzinnych i szeregowców. Dominującą gałęzią gospodarki jest wciąż rolnictwo. Średnia wielkość gospodarstw nie przekracza 30 ha.
Centrum kulturalnym wsi, a zarazem miejscem spotkań mieszkańców jest Dom Ludowy im. Jana Wójkiewicza. Na budynku umieszczona jest tablica pamiątkowa („Dom Ludowy im. Jana Wojkiewicza. Wybudowany w latach 1938-1946, otwarty 15 sierpnia 1946 przez premiera Stanisława Mikołajczyka. Błażejewo, wrzesień 1989”). 

W południowej części wioski, przed domem nr 7, stoi figura Chrystusa ufundowana w 1918 przez Andrzeja i Antoninę Płócienników. 

Kilkaset metrów od Błażejewa przebiega czerwony szlak turystyczny.
 

Sołectwo Błażejewo - Gmina Kórnik na mapie

Galeria

Parafia

Parafia p.w. św. Wojciecha
ul. Kościelna 9
62-035 Kórnik/Bnin

Tel.: 61 817 01 25

Parafia p.w. św. Wojciecha